Life coaching

 

‘Zorg en aandacht’ voor je kwetsbaarheid en je innerlijke krachten. Dichter bij jezelf komen, voelend om van hieruit veranderingen in je eigen situatie mogelijk te maken.

 

Je kan bij mij terecht voor een grondige ondersteuning en verheldering bij situaties waar jij je niet goed bij voelt, gestresseerd over bent en waar je graag verandering in wilt. Het lukt niet altijd om dit alleen op te lossen. Dan kan individuele begeleiding (therapie counseling of coaching) je helpen want spreken met iemand buiten je persoonlijk netwerk kan helpend en verhelderend zijn.

Vanuit wat zich aandient, gaan we samen door middel van gesprek, verbeelding, focussen, creatieve hulpmiddelen jouw bezorgdheden onderzoeken en stemmen af op wat jij hier en nu nodig hebt. Hoe bewuster je wordt van wat er is en welke betekenis dat voor je heeft, ga jij gaandeweg meer beseffen wat je echt nodig hebt. Vandaaruit bepaal jij welke acties je wilt en kan ondernemen. Als therapeut faciliteer ik dit proces op een zorgzame en veilige manier.

In de relaxatie of stress release therapie werken we vooral aan stress vermindering en preventie. Je leert attent en gewaar te zijn voor tekenen van overspannenheid en krijgt tips om thuis te ontspannen, de slaap gemakkelijk te herstellen en spanningen los te laten. We doen dit aan de hand van ademhalingstechnieken, actieve relaxatietechnieken van Jacobson, visualisatieoefeningen, autogene training, ….

Puzzel2.jpg

Hoe lang duurt een begeleiding?

De duur van de begeleiding is verschillend naargelang de vraag. Soms zijn een paar sessies al voldoende, soms duurt het wat langer. We beginnen met een intake gesprek waar we kennismaken en je vraag duidelijker krijgen. Als het voor beiden goed aanvoelt, dan starten we de begeleiding waar we dieper ingaan op wat jij nodig hebt. Na een aantal sessies evalueren we de therapie en zien we of het nog nodig is om verder te gaan of deze te beëindigen.